Listing Details

0 Reviews

Een praktijkgericht onderzoek naar een effectieve wijze van handelen voor leerlingen met een motorische achterstand in het kleuteronderwijs

Informatie

Naam auteur(s)
Seanthrick Toppenberg
Titel scriptie
Een praktijkgericht onderzoek naar een effectieve wijze van handelen voor leerlingen met een motorische achterstand in het kleuteronderwijs
Onderzoeksvraag
Op welke effectieve wijze kunnen leerlingen van groep 1 + 2 met een motorische achterstand binnen de “schoolsetting” geholpen worden?
Samenvatting
Gedurende mijn stageperioden op de Ban Hunga School heb ik meegemaakt dat sommige leerlingen moeite hebben om bepaalde motorische vaardigheden tijdens de bewegingsonderwijslessen uit te voeren. Deze ervaring heeft mij gemotiveerd om op zoek te gaan naar de oorzaken van het probleem en hoe ik als toekomstige leerkracht Movecion y Salud deze leerlingen binnen de “schoolsetting” kan helpen. Dit onderzoek richt zich op de leerlingen van groep 1 en 2 met een motorische achterstand.
Opleiding
Movecion y salud
Datum
29 januari 2019
Afstudeerproject

Author Info

Melendy Neuman

Member since 2 years ago
View Profile

Search