Listing Details

0 Reviews

Actiever zijn met de thematafel in het kleuteronderwijs; Een onderzoek op het effectief gebruik van de thematafel

Informatie

Naam auteur(s)
Lianne L. Tromp
Titel scriptie
Actiever zijn met de thematafel in het kleuteronderwijs; Een onderzoek op het effectief gebruik van de thematafel
Onderzoeksvraag
Hoe kan een kleuterleerkracht effectief gebruik maken van een “thematafel” als hulpmiddel, zodat de kinderen actiever bezig zijn met de lesstof met het oog op ontwikkelingsgericht onderwijs?
Samenvatting
Voor dit onderzoek heb ik als onderwerp gekozen voor het effectief gebruik van thematafels in het kleuteronderwijs. De reden waarom ik voor dit onderzoek heb gekozen is omdat ik tijdens mijn stages gedurende de opleiding voor leerkracht aan het IPA heb gemerkt dat de zogenoemde ‘thematafels’ als hulpmiddel weinig of niet in het kleuteronderwijs /praktijkscholen wordt gebruikt.
Opleiding
Primair onderwijs 4-8
Datum
9 mei 2019
Afstudeerproject

Author Info

Melendy Neuman

Member since 2 years ago
View Profile

Search