Listing Details

0 Reviews

Brain Breaks voordelig voor een lage concentratievermogen: Een onderzoek naar de invloed van brain breaks op het concentratievermogen van leerlingen van 6-9 jaar

Informatie

Naam auteur(s)
Shantal Hijmering en Haydianne Croes
Titel scriptie
Brain Breaks voordelig voor een lage concentratievermogen: Een onderzoek naar de invloed van brain breaks op het concentratievermogen van leerlingen van 6-9 jaar
Onderzoeksvraag
Hoe kunnen Brain Breaks zodanig toegepast worden om het concentratievermogen van de leerlingen van het basisonderwijs te bevorderen?
Samenvatting
Gedurende de leerkracht opleiding zijn we in de praktijk tegengekomen met de term concentratie en concentratievermogen. Uit verschillende observatie momenten in de praktijk is gebleken dat leerlingen zich na de pauze niet goed kunnen concentreren. Leerlingen kijken voor zich uit tijdens zelfstandig werken, storen andere leerlingen door te praten of ze gaan rondlopen in plaats van taakgericht werken. Het doel die we hebben gesteld is om een beeld te krijgen hoe het concentratievermogen op school is en hoe het verbeterd kan worden.
Opleiding
Primair onderwijs 4-8 / 6-12
Datum
november 2018
Afstudeerproject

Author Info

Melendy Neuman

Member since 2 years ago
View Profile

Search