Listing Details

0 Reviews

Een praktijkgericht onderzoek naar een effectieve aanpak voor leerlingen die pesten

Informatie

Naam auteur(s)
Christopher Danker
Titel scriptie
Een praktijkgericht onderzoek naar een effectieve aanpak voor leerlingen die pesten
Onderzoeksvraag
Wat zou een effectieve manier kunnen zijn om ongewenst gedrag bij leerlingen die pesten om te kunnen buigen naar een positief gewenst gedrag?
Samenvatting
Gedurende mijn stageperioden bij de Scol Hisa Man, heb ik een aantal pestactiviteiten in de klas en tijdens de gymlessen meegemaakt. Deze pestactiviteiten zijn niet alleen maar lastig voor het slachtoffer, maar ook niet leuk voor de andere leerlingen en de groepsleerkrachten. Het doel van dit onderzoek is om op zoek te gaan naar relevante informatie hoe het probleem op een effectieve wijze kan worden aangepakt. Dit onderzoek richt zich met name op de leerlingen van groep 5 tot en met groep 8.
Opleiding
Movecion y salud
Datum
6 maart 2019
Afstudeerproject

Author Info

Melendy Neuman

Member since 2 years ago
View Profile

Search