Listing Details

0 Reviews

Fysieke weerbaarheid in het bewegingsonderwijs

Informatie

Naam auteur(s)
Shareen Daal
Titel scriptie
Fysieke weerbaarheid in het bewegingsonderwijs
Onderzoeksvraag
Op welke wijze kan de fysieke weerbaarheid van groep drie in het vakgebied bewegingsonderwijs op Prinses Elena verbeterd worden?
Samenvatting
Weerbaarheid is een gedrag dat zichtbaar is bij een individuele kind en deze uit zich op verschillende manieren. Een weerbaar kind kan voor zichzelf zorgen. Tevens kan hij zorgen dat er geen misbruik van hem gemaakt wordt en hij leert zijn grenzen vaststellen. Bij een niet-weerbaar kind is zijn zelfbeeld, zelfcontrole en het voor zichzelf kunne opkomen niet op te merken. Uit onderzoek is gebleken dat fysieke weerbaarheid van belang is voor deze school
Opleiding
Movecion y salud
Datum
9 mei 2019
Afstudeerproject

Author Info

Melendy Neuman

Member since 2 years ago
View Profile

Search