Listing Details

Het stimuleren van onderzoekend leren bij kleuters tijdens een BCD-activiteit

Informatie

Naam auteur(s)
Marieanne Hsing
Titel scriptie
Het stimuleren van onderzoekend leren bij kleuters tijdens een BCD-activiteit
Onderzoeksvraag
Hoe effectief kan een experiment hoek worden ingezet in een kleuterklas op Prinses Mira, zodat het onderzoekend leren optimaal kan worden gestimuleerd bij de kinderen?
Samenvatting
Dit praktijkgericht onderzoek gaat over het stimuleren van onderzoekend leren tijdens het gebruik van experimenteren in hoeken in het kleuteronderwijs. Mijn praktijkgericht onderzoek over de experimenthoek heeft twee doelen. Mijn eerste doel is om beter inzicht te krijgen in de meest relevante theorieën en didactische vaardigheden rondom het gebruik van een experimenthoek voor kleuters en het onderzoekend leren. Daarnaast wil ik materiaal ontwikkelen gericht op onderzoekend leren die gekoppeld kunnen worden aan thema’s in het kleuteronderwijs.
Opleiding
Primair onderwijs 4-8
Datum
29 januari 2019
Afstudeerproject

Author Info

admin

Member since 2 years ago
View Profile

Search