Listing Details

Klassenmanagement met betrekking tot de vijf rollen van een leraar: Het effect hiervan op het gedrag van de leerlingen.

Informatie

Naam auteur(s)
Cleopatra Brice
Titel scriptie
Klassenmanagement met betrekking tot de vijf rollen van een leraar: Het effect hiervan op het gedrag van de leerlingen.
Onderzoeksvraag
Hoe kan een basisschoolleerkracht effectief een klas managen ten aanzien van het leerlingengedrag en 5 rollen van een leraar?
Samenvatting
Het onderwerp voor dit onderzoek gaat over effectief klassenmanagement toepassen in de klas met behulp van de 5 rollen van een leraar. Klassenmanagement was tijdens mijn stageperiode een “uitdaging”. Er werd veel nadruk gelegd op effectief toepassen van klassenmanagementstrategieën in de klas en dit was de voornaamste aanleiding om mijn onderzoek te doen. Een onderdeel daarvan was hoe je als leerkracht omgaat met gedragsproblemen in de klas. In dit onderzoek gaat het daarbij specifiek om agressie, druk en pestgedrag. Klassenmanagement is en blijft belangrijk binnen het onderwijs: het is van belang dat leerkrachten zich blijven ontwikkelen om betere klassenmanagers te worden.
Opleiding
Primair onderwijs 6-12
Datum
7 november 2018
Afstudeerproject

Author Info

Melendy Neuman

Member since 2 years ago
View Profile

Search