Listing Details

0 Reviews

Leerlijnen Godsdienst: Een passende curriculumleerlijn voor het vak godsdienst voor St. Alberts School

Informatie

Naam auteur(s)
Jessica Franken
Titel scriptie
Leerlijnen Godsdienst: Een passende curriculumleerlijn voor het vak godsdienst voor St. Alberts School
Onderzoeksvraag
Op welke manier kan een curriculumlijn ontwikkeld worden voor het vak godsdienst op St. Alberts school rekening houdend met de Arubaanse kerndoelen en rooms katholieke principes?
Samenvatting
Dit onderzoek is bedoeld om inzicht te krijgen in hoe een curriculumlijn op de beste manier ontwikkeld kan worden op het gebied van godsdienst op een rooms katholieke basisschool rekening houdend met de pedagogische- en didactische principes.
Opleiding
Primair onderwijs 6-12
Datum
2 mei 2018
Afstudeerproject

Author Info

admin

Member since 2 years ago
View Profile

Search