Listing Details

0 Reviews

Werkdruk van de leerkracht in het basisonderwijs: De oorzaken, consequenties en oplossingen voor de ervaren werkdruk bij leerkrachten in het basisonderwijs

Informatie

Naam auteur(s)
Carolien Broeksema
Titel scriptie
Werkdruk van de leerkracht in het basisonderwijs: De oorzaken, consequenties en oplossingen voor de ervaren werkdruk bij leerkrachten in het basisonderwijs
Onderzoeksvraag
Wat leidt tot verhoogde ervaren werkdruk in het onderwijs op de basisscholen Sint Arivia College en Captain Morris Basisschool en welke verbetering is er nodig om de werkdruk te verlichten?
Samenvatting
De toenemende werkdruk in het basisonderwijs heeft ervoor gezorgd dat er de laatste jaren in Nederland veel aandacht is geschonken aan dit thema. Leerkrachten in Nederland hebben niet alleen hun onrust, maar ook hun ontevredenheid geuit over de huidige werkomstandigheden, de oorzaken en de gevolgen die gepaard gaan met een verhoogde werkdruk. Op Aruba is er tot nu toe geen landelijk onderzoek uitgevoerd op dit thema. Leerkrachten melden wel dat er sprake is van een verhoogde werkdruk, maar er zijn geen cijfers of andere concrete indicaties hiervan terug te vinden.
Opleiding
Primair onderwijs 6-12
Datum
29 januari 2019
Afstudeerproject
Extra

Author Info

admin

Member since 2 years ago
View Profile

Search