Terms and Conditions

Onderzoek-, ‘Afstudeerproject-‘, en Documenten gepubliceerd op IPAkennisbank zijn eigendom van Instituto Pedagogico Arubano. Het is niet toegestaan om text of foto’s te kopieëren zonder de auteur te erkennen.